MISSIE & VISIE

MISSIE

World Wide Juf biedt persoonlijk onderwijs op afstand via audiovisuele media voor Nederlandse en Vlaamse kinderen die woonachtig zijn in het buitenland. Wij streven ernaar dat alle leerlingen bij terugkeer naar Nederland en Vlaanderen soepel terug kunnen stromen in het Nederlandse onderwijs. Alle lessen zijn privélessen en zijn van hoge kwaliteit, verzorgd door gediplomeerde leerkrachten. Ons NTC-onlineonderwijs heeft als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland. Wij richten ons op het toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn door Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. Wij zien het als onze missie om het beste uit de leerlingen te halen waarbij iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen in de Nederlandse taal. World Wide Juf bestaat uit een hecht onderwijskundig team die elkaar heeft gevonden in professionaliteit, passie en het plezier in het lesgeven. Belangrijke drijfveren zijn positieve omgang met de leerlingen en leerlingen doelbewust betrekken in hun eigen onderwijsontwikkeling.

VISIE

World Wide Juf streeft naar het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs wat voortdurend in ontwikkeling is en het verbeteren van het functioneren van de organisatie. Alle leerlingen krijgen op maat privéles waardoor iedere leerling optimaal van ons onderwijs kan profiteren. Wij bieden de kinderen de leerstof aan die door Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) in de kerndoelen van het Nederlands onderwijs zijn vastgelegd. We richten ons erop dat alle leerlingen presteren op of boven het landelijk gemiddelde. Voor leerlingen die dit doel niet kunnen halen, stellen we een eigen leerlijn op, die afgestemd is op de mogelijkheden van deze individuele kinderen. Voor leerlingen die meer in hun mars hebben bieden we aanvullende leerstof op een uitdagender niveau. Tijdens de lessen wordt efficiënt gebruik gemaakt van de lestijd, doelgericht gewerkt en worden 21 eeuwse vaardigheden ingezet. Vanaf het 3e jaar voortgezet onderwijs kiezen de leerlingen onder begeleiding van World Wide Juf voor een examenrichting.