top of page

KOSTEN PRIVÉLESSEN SCHOOLJAAR 2023 - 2024
BASISONDERWIJS EN VOORTGEZET ONDERWIJS

LEERJAAR

LESTIJD

INHOUD

KOSTEN

Kleuters

basisonderwijs

38 lessen van 30 minuten.

Thematische lessen waarin gewerkt wordt aan de woordenschat, ontluikende en beginnende geletterdheid, taalbeschouwing, spreken en luisteren. De kleuters werken met lossen werkbladen die per e-mail doorgestuurd worden.

€ 1215,-

Groep 3.1

basisonderwijs

16 lessen van 30 minuten en 22 lessen van 45 minuten.

Tijdens het eerste leerjaar groep 3 krijgen de leerlingen alle letters spelenderwijs aangeboden. De leerlingen werken met de methode Veilig Leren Lezen Kern 1 t/m 6 en zullen daarnaast ook werken met onderdelen van het onderdelen van het kleuterprogramma.

€ 1855,--

Groep 3.2

basisonderwijs

16 lessen van 45 minuten en 22 lessen van 60 minuten.

Het tweede leerjaar werken de leerlingen met de nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in groep 3; Lijn 3. De leerlingen werken met de materialen thema 7 tot en met 12.

€ 2490,-

Groep 4 t/m 8

basisonderwijs

38 lessen van 60 minuten.

Leerlingen doorlopen één leerjaar per schooljaar. De leerlingen werken met de methode Taal actief (versie 4), Nieuwsbegrip en blokboek taal.

€ 3015,-

Klas 1 t/m 4
voortgezet onderwijs

38 lessen van 75 minuten.

Leerlingen doorlopen één leerjaar per schooljaar. De leerlingen werken met de methode Nieuw Nederlands (6e editie) en Nieuwsbegrip.

€ 3410,-

Klas 5 en 6

voortgezet onderwijs

38 lessen van 60 minuten.

Leerlingen doorlopen één leerjaar per schooljaar. De leerlingen werken met de methode Nieuw Nederlands (6e editie) en Nieuwsbegrip.

€ 3410,-

REKENLESSEN BASISONDERWIJS

Groep 4 t/m 8

basisonderwijs

38 lessen van 30 minuten.*

De rekenlessen vinden plaats aansluitend aan de Nederlandse les. De leerlingen krijgen werkboekjes en een toetsboek rekenen thuisgestuurd. De leerlingen werken met de nieuwe methode Getal & Ruimte Junior. Deze methode is zomer 2018 uitgekomen.

€ 1260,-

INHOUD JAARPAKKET VANAF GROEP 3.2

INCLUSIEF

 • 38 lessen (lestijd verschilt per leerjaar).

 • Eén keer per jaar afname landelijk genormeerde toetsen (CITO en/of DIA taal), AVI lezen, spelling (en begrijpend lezen vanaf groep 5).

 • De wekelijkse huiswerk e-mail.

 • Twee rapporten (december en juni).

 • Twee 10 minuten gesprekken (december en juni) via videobellen over het rapport met de ouders.

 • Benodigde lesmaterialen

 • Verzendkosten wereldwijd

OVERIG

 • World Wide Juf rekent geen inschrijfgeld.

 • Een tweede en volgend kind binnen één gezin ontvangt 5% korting op een jaarpakket.

 • Kosten per extra losse les van 60 minuten: € 61,00
  Dit tarief geldt alleen bij afname van een jaarpakket.

 • Wanneer een leerling heel groep 3 in één schooljaar doet dan zijn de lesuren en de kosten gelijk aan een jaarpakket groep 4 t/m 8. 

 • Kosten voor een los materiaalpakket Nederlands: €175,00 

 • Kosten voor een los materiaalpakket rekenen:
  € 120,00

 • World Wide Juf is aangesloten bij Stichting NOB

 • World Wide Juf is vrijgesteld van BTW.

 • Een jaarpakket wordt aan het begin van het schooljaar betaald. Op verzoek is het mogelijk om in termijnen te betalen.

 • Wanneer een leerling na 1 oktober wordt ingeschreven dan zal een leerling minder lesuren krijgen. De lesuren die komen te vervallen worden verrekend met het jaarpakket.

bottom of page