KOSTEN PRIVÉLESSEN
BASISONDERWIJS EN VOORTGEZET ONDERWIJS

LEERJAAR

LESTIJD

INHOUD

KOSTEN

Kleuters

40 lessen van 30 minuten.

Thematische lessen waarin gewerkt wordt aan de woordenschat, ontluikende en beginnende geletterdheid, taalbeschouwing, spreken en luisteren. De kleuters werken met lossen werkbladen die per e-mail doorgestuurd worden.

€ 1180,-

Groep 3.1

18 lessen van 30 minuten en 22 lessen van 45 minuten.

Tijdens het eerste leerjaar groep 3 krijgen de leerlingen alle letters spelenderwijs aangeboden. De leerlingen werken met de methode Veilig Leren Lezen Kern 1 t/m 6 en zullen daarnaast ook werken met onderdelen van het onderdelen van het kleuterprogramma.

€ 1799-

Groep 3.2

18 lessen van 45 minuten en 22 lessen van 60 minuten.

Het tweede leerjaar werken de leerlingen met de nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in groep 3; Lijn 3. De leerlingen werken met de materialen thema 7 tot en met 12.

€ 2399,-

Groep 4 t/m 8

40 lessen van 60 minuten.

Leerlingen doorlopen één leerjaar per schooljaar. De leerlingen werken met de methode Taal actief (versie 4), Nieuwsbegrip en blokboek taal.

€ 2899-

Klas 1 t/m 6

40 lessen van 75 minuten.

Leerlingen doorlopen één leerjaar per schooljaar. De leerlingen werken met de methode Nieuw Nederlands (6e editie) en Nieuwsbegrip.

€ 3250,-

REKENLESSEN BASISONDERWIJS

Groep 4 t/m 8

40 lessen van 30 minuten.*

* Let op, dit pakket is alleen mogelijk in combinatie met een pakket Nederlands.

De rekenlessen vinden plaats aansluitend aan de Nederlandse les. De leerlingen krijgen werkboekjes en een toetsboek rekenen thuisgestuurd. De leerlingen werken met de nieuwe methode Getal & Ruimte Junior. Deze methode is zomer 2018 uitgekomen.

€ 1260-

INHOUD JAARPAKKET VANAF GROEP 3.2

INCLUSIEF

 • 40 lessen (lestijd verschilt per leerjaar).

 • Eén keer per jaar afname landelijk genormeerde toetsen (CITO en/of DIA taal), AVI lezen, spelling (en begrijpend lezen vanaf groep 5).

 • De wekelijkse huiswerk e-mail.

 • Twee rapporten (december en juni).

 • Twee 10 minuten gesprekken (december en juni) via Skype over het rapport met de ouders.

 • Benodigde lesmaterialen

 • Verzendkosten wereldwijd

OVERIG

 • World Wide Juf rekent geen inschrijfgeld.

 • Een tweede en volgend kind binnen één gezin ontvangt 10% korting op een jaarpakket.

 • Kosten per extra losse les van 60 minuten: € 59,00

 • Kosten voor een los materiaalpakket Nederlands: €125,00 (dit is alleen af te nemen in combinatie met onze Nederlandse lessen).

 • Kosten voor een los materiaalpakket rekenen:
  € 80,00 (dit is alleen af te nemen in combinatie met onze rekenlessen).

 • World Wide Juf is aangesloten bij Stichting NOB

 • World Wide Juf is vrijgesteld van BTW.

 • Een jaarpakket wordt aan het begin van het schooljaar betaald. Op verzoek is het mogelijk om in termijnen te betalen.

 • Wanneer een leerling na 1 oktober wordt ingeschreven dan zal een leerling minder lesuren krijgen. De lesuren die komen te vervallen worden verrekend met het jaarpakket.

WORLD WIDE JUF

Van over de hele wereld worden zeven dagen per week lessen verzorgd. In overleg met de leerkracht wordt een vaste dag en tijd afgesproken.

Bent u op zoek naar informatie op onze website gebruik het menu:

CONTACT

Proefles
Contactformulier

Zuidlarenstraat 57 - unit 0.04
Unit 
2545 VP Den Haag
Nederland

info@worldwidejuf.com

COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of elke ander wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van World Wide Juf.

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon
 • White LinkedIn Icon