top of page

KOSTEN PRIVÉLESSEN SCHOOLJAAR 2024 - 2025
BASISONDERWIJS EN VOORTGEZET ONDERWIJS

LEERJAAR

LESTIJD

INHOUD

KOSTEN

Kleuters

basisonderwijs

38 lessen van 30 minuten.

Thematische lessen.
De kleuters werken met lossen werkbladen die per e-mail doorgestuurd worden.

€ 1315,-

Groep 3.1

basisonderwijs

16 lessen van 30 minuten en
22 lessen van 45 minuten.

 De leerlingen werken met de methode Veilig Leren Lezen Kern 1 t/m 6 en zullen daarnaast ook werken met onderdelen van het onderdelen van het kleuterprogramma.

€ 1900,-

Groep 3.2

basisonderwijs

16 lessen van 45 minuten en 22 lessen van 60 minuten.

De leerlingen werken met de methode aanvankelijk lezen in groep 3; Lijn 3. De leerlingen werken met de materialen thema 7 tot en met 12.

€ 2550,-

Groep 3

basisonderwijs

38 lessen van 60 minuten.

De leerlingen doen groep 3 in één leerjaar en werken met de methodes Veilig Leren Lezen en Lijn 3.

€ 3090,-

Groep 4 t/m 8

basisonderwijs

38 lessen van 60 minuten.

De leerlingen werken met de methode Taal actief, Nieuwsbegrip en blokboek taal.

€ 3090,-

Klas 1 t/m 4
voortgezet onderwijs

38 lessen van 75 minuten.

De leerlingen  onderbouw werken met de methode Talent en de leerlingen in de bovenbouw werken met Nieuw Nederlands.

€ 3490,-

Klas 5 en 6

voortgezet onderwijs

38 lessen van 60 minuten.

De leerlingen werken met de methode Nieuw Nederlands.

€ 3600,-

REKENLESSEN BASISONDERWIJS

Groep 4 t/m 8

basisonderwijs

38 lessen van 30 minuten.*

De leerlingen werken met de methode Getal & Ruimte Junior. 

€ 1400,-

INHOUD JAARPAKKET VANAF GROEP 3.2

INCLUSIEF

 • 38 lessen (lestijd verschilt per leerjaar).

 • Eén keer per jaar afname landelijk genormeerde toetsen (CITO en/of DIA taal), AVI lezen, spelling (en begrijpend lezen vanaf groep 5).

 • De wekelijkse huiswerk e-mail.

 • Twee rapporten (december en juni).

 • Twee 10 minuten gesprekken (december en juni) via videobellen over het rapport met de ouders.

 • Benodigde lesmaterialen

 • Verzendkosten wereldwijd

OVERIG

 • World Wide Juf rekent geen inschrijfgeld.

 • Een tweede en volgend kind binnen één gezin ontvangt 5% korting op een jaarpakket.

 • Kosten per extra losse les van 60 minuten voor het basisonderwijs t/m voortgezet onderwijs klas 4:
  € 61,00. Dit tarief geldt alleen bij afname van een jaarpakket.

 • Kosten per extra losse les van 60 minuten voor het voortgezet onderwijs klas 5 en 6: € 80,00. 

 • Kosten voor een los materiaalpakket Nederlands: €195,00 

 • Kosten voor een los materiaalpakket rekenen:
  € 140,00

 • World Wide Juf is aangesloten bij Stichting NOB

 • World Wide Juf is vrijgesteld van BTW.

 • Een jaarpakket wordt aan het begin van het schooljaar betaald. Op verzoek is het mogelijk om in termijnen te betalen.

 • Wanneer een leerling na 1 oktober wordt ingeschreven dan zal een leerling minder lesuren krijgen. De lesuren die komen te vervallen worden verrekend met het jaarpakket.

bottom of page