KWALITEIT

Samenwerkingen NOB IBID OWC

KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS

Kwaliteit is een zeer belangrijk speerpunt van World Wide Juf. World Wide Juf stelt aan het begin van het schooljaar voor iedere leerling doelen op om met de leerling te behalen. Deze doelen worden altijd met de ouders besproken. Voor de meeste leerlingen van World Wide Juf is het hoofddoel om in een schooljaar een leerjaar vooruit te gaan. Per leerling verschilt de werkwijze om het hoofddoel te halen. Daarnaast is tijdbesteding per vak, per leerling anders. Doordat alle leerlingen privéles krijgen worden de instructies naar de behoefte van de leerling afgestemd.

World Wide Juf is aangesloten bij Stichting NOB en wordt ondersteund door het Nederlandse Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De kwaliteit van het onderwijs van stichting World Wide Juf wordt gecontroleerd door de Nederlandse onderwijs inspectie. In september 2017 hebben wij een kwaliteitsonderzoek gekregen met een goede beoordeling voor het basisonderwijs en voor het voortgezet onderwijs. Uiteraard zijn wij hier heel trots op!

De kwaliteit wordt bewaakt door middel van analyses van de voortgangsresultaten van onze leerlingen en door de ouder en leerling-enquêtes.

Tevens toetsen wij zelf regelmatig de kwaliteit van World Wide Juf om de kwaliteit van onze school te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Dit doen wij onder andere door het bekijken en beoordelen van de opgenomen lessen, waar op voorhand toestemming van de ouders voor is gevraagd.

 

Een belangrijk onderdeel van het Schoolplan is het 'meerjarenplan' met jaardoelen/verbeterdoelen. Ons huidige schoolplan is vastgesteld voor de periode 2019-2023.

 

Ons jaardoel/verbeterdoel leggen wij telkens voor een periode van 1 jaar vast in het jaarplan.

SCHOLING

​World Wide Juf houdt de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs nauwlettend in de gaten. World Wide Juf volgt online webinars en gaat in juli naar je jaarlijkse bijscholing van stichting NOB. Naast deze extra scholingen bekijken de leerkrachten ook lessen van elkaar om van elkaar te leren en tips/ ideeën te geven.