Nederlands als tweede taal

On a Video Call

NT2
Nederlands als tweede taal

Wij verzorgen Nederlands als tweede taal voor kinderen, tieners en volwassen. Kinderen tot en met 7 jaar maken gebruik van een op maat gemaakt lespakket met materiaal voor het basisonderwijs.

Voor kinderen vanaf 8 jaar, tieners en volwassenen hebben we een apart lesprogramma en diverse NT2 leermaterialen.

Tijdens onze lessen maken wij naast werk en leerboeken ook gebruik van authentiek lesmateriaal zoals korte briefjes en folders die je in de brievenbus vindt, liedjes, reclamemateriaal etc. De student leert zo de taal zoals zij daadwerkelijk gesproken en gebruikt wordt. De lessen zijn gevarieerd en levendig en de studenten leren spelenderwijs gebruik maken van de Nederlandse taal.

 

Gebruik makend van de vier vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven belichten wij tijdens de lessen de actualiteiten in Nederland, culturele (eigen)aardigheden en alle zaken waar je van op de hoogte moet zijn als je in Nederland wilt gaan wonen. Zo bereiden wij desgewenst voor op het staatsexamen NT2 I en NT2 II.

 

Wij bieden lessen Nederlands als tweede taal (NT2) voor volwassenen op maat, met begeleiding bij het inburgeringsexamen, het staatsexamen en het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT).

 

Meer informatie over het CNaVT examen is te vinden via het kopje CNaVT.