Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

CNaVT

Het CNaVT examen vindt twee keer per jaar plaats:
- in mei
- in november

Afname B2 examen: 

Datum: 10 - 12 - 16 - 17 november
Het B2 examen duurt gemiddeld 4 uur.

Afname A2 examen:
Datum: 10 - 12 - 16 - 17 november

Het A2 examen duurt gemiddeld 2,5 uur

Inschrijven voor het CNaVT examen in november kan in de periode van 01 september tot 30 september. 

De examens worden afgenomen op dinsdag 10 november, donderdag 12 november, maandag 16 november en dinsdag 17 november. De examenkandidaten ontvangen voor vrijdag 16 oktober bericht op welke dag zij verwacht worden op het kantoor van World Wide Juf om hun examen te maken.

Voor leerlingen van World Wide Juf of voor kandidaten van buitenaf die hun (programma) Nederlands willen afronden met een erkend diploma is het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal met profiel Educatief Startbekwaam (STRT) een goed certificaat. Dit CNAVT- examen - op niveau B2 - wordt erkend door vrijwel alle universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen.

Wanneer je meer wilt weten over het CNaVT examen, stuur dan een e-mail naar Arlette den Broeder via cnavt@worldwidejuf.com of stuur een bericht via onze website, contactformulier.

De 5 verschillende examens

Mensen leren Nederlands om verschillende redenen. Bijvoorbeeld om op vakantie te gaan naar Nederland of België, of om in een Nederlandstalige omgeving te gaan studeren, wonen of werken. Het CNaVT heeft daarom examens in verschillende domeinen ontwikkeld.

 

Maatschappelijk Informeel (INFO ) - A2
Voor wie wil functioneren in informele, alledaagse situaties. Dit examen wordt afgenomen door World Wide Juf.

 

Maatschappelijk Formeel (FORM) - B1
Voor wie zelfstandig wil functioneren in meer formele contexten in de Nederlandse of Vlaamse samenleving.

 

Zakelijk Professioneel (PROF) - B2
Voor wie wil functioneren op de werkvloer, in het bijzonder in de zorgsector of in een administratief beroep.

 

Educatief Startbekwaam (STRT) - B2
Voor wie wil starten met een studie aan een Vlaamse of Nederlandse hogeschool of universiteit. Dit examen wordt afgenomen door World Wide Juf.

 

Educatief Professioneel (EDUP) - C1
Voor wie wil functioneren in het onderwijs of in een bedrijfsomgeving en daarvoor een gevorderde kennis van het Nederlands nodig heeft. 

Maatschappelijk Informeel
(INFO) A2

Dit examen is voor jongeren (16+) of volwassenen (18+) die willen functioneren in informele, alledaagse situaties.

Dit examen bestaat uit situaties uit de persoonlijke levenssfeer, zoals persoonlijke boodschappen lezen, informatie uit een folder halen, persoonlijke interesses toelichten.

Lezen
•    globaal begrijpen van korte, alledaagse teksten;
•    specifieke informatie selecteren uit een korte, alledaagse tekst (specifieke informatie opzoeken op basis van vooraf gestelde vragen);
•    korte, alledaagse teksten en informatie tot in detail begrijpen.
 

Luisteren
•    globaal begrijpen in eenvoudige luisterteksten en gesprekken;
•    specifieke informatie selecteren uit een korte en duidelijke luistertekst (specifieke informatie opzoeken op basis van vooraf gestelde vragen);
•    korte luisterteksten tot in detail begrijpen.

Schrijven
•    relevante informatie, ervaringen, meningen en gevoelens weergeven (op basis van visuele input);
•    eenvoudige persoonlijke frasen (persoonlijke teksten, ervaringen, meningen, gevoelens en vragen) zelf schrijven.
Spreken en gesprek voeren
•    relevante informatie, ervaringen, meningen en gevoelens weergeven (op basis van visuele input),
•    eenvoudige persoonlijke frasen (persoonlijke teksten, ervaringen, meningen, gevoelens en vragen) zelf formuleren.


Het examen bestaat uit drie onderdelen:
A luisteren (en schrijven)
B lezen en schrijven
C mondeling


Het examen moet in zijn geheel worden afgelegd om het certificaat te kunnen behalen. Het examen duurt gemiddeld tweeënhalf uur.

Dit examen wordt afgenomen op:

10 - 12 - 16 - 17 november


 

Educatief Startbekwaam
(STRT) B2

Dit examen is voor hoger opgeleide volwassenen (18+) of jongeren (16+) aan het einde van het secundair of voortgezet onderwijs in het buitenland die starten met een studie aan een Vlaamse of Nederlandse hogeschool of universiteit

Dit examen bestaat uit taken uit het hoger onderwijs, zoals een hoorcollege samenvatten, eigen standpunt formuleren, argumenterende brief schrijven, presenteren enzovoort.
 

Lezen
•    de hoofdgedachte achterhalen en de gedachtegang volgen van informatie in geschreven teksten;
•    informatie, argumenten, standpunten en conclusies tot in detail begrijpen;
•    informatie, argumenten, standpunten en conclusies selecteren in geschreven teksten;
•    de structuur begrijpen van geschreven teksten;
•    informatie, argumenten, standpunten en conclusies vergelijken.

 

Luisteren
•    de hoofdgedachte achterhalen en de gedachtegang volgen van informatie in gesproken teksten;
•    informatie, argumenten, standpunten en conclusies tot in detail begrijpen;
•    informatie, argumenten, standpunten en conclusies selecteren in gesproken teksten;
•    de structuur begrijpen van gesproken teksten;
•    informatie, argumenten, standpunten en conclusies vergelijken

 

Schrijven
•    relevante informatie, argumenten, standpunten en conclusies weergeven (op basis van de input);
•    informatie, argumenten, standpunten en conclusies zelf formuleren of beargumenteerd reageren op input;
•    een heldere en herkenbare structuur of argumentatieschema hanteren;
•    informatie, argumenten, standpunten en conclusies bij elkaar brengen en vergelijken.
Spreken en gesprekken voeren
•    relevante informatie, argumenten, standpunten en conclusies weergeven (op basis van de input);
•    informatie, argumenten, standpunten en conclusies zelf formuleren of beargumenteerd reageren op input;
•    een heldere en herkenbare structuur of argumentatieschema hanteren;
•    informatie, argumenten, standpunten en conclusies bij elkaar brengen en vergelijken.


Het examen bestaat uit drie onderdelen:
A luisteren (en schrijven)
B lezen en schrijven
C mondeling


Het examen moet in zijn geheel worden afgelegd om het certificaat te kunnen behalen. Het examen duurt gemiddeld een halve dag.

Dit examen wordt afgenomen op:
10 - 12 - 16 - 17 november

Kosten

We nemen het examen B2 (STRT) en het examen A2 (INFO) af, daarnaast bieden we begeleiding aan voor het B2 examen (STRT), B2 (PROF) en maatschappelijk informeel A2 (INFO). 

Voorafgaan aan de begeleiding wordt er een inschaalles/ instaptoets afgenomen, de kosten hiervoor bedragen €59,- De kandidaten krijgen een vragenlijst die vooraf moet worden ingevuld. We kijken vooral naar de visie van het CNaVT, de functionele aanpak, wat wil de kandidaat doen met het diploma. Zo kunnen we kijken welk niveau het best aansluit bij de kandidaat.

B2 STRT examen

De totale kosten voor het B2 examen bedragen €225,-. 
Dit is inclusief;
•    Aanvraag examen in Leuven.
•    Deel A (110 minuten) luisteren en schrijven, gezamenlijk in een klaslokaal;
•    Deel B (95 minuten) lezen en schrijven, gezamenlijk in een klaslokaal;
•    Deel C (30 minuten) lezen en mondelinge interactie, individueel met examinator;
•    Verzendkosten per koerier;
•    Huur locatie, koffie en thee.

Begeleiding voor het B2 examen kan worden afgenomen voor 3, 6, 9, 12 of 15 lessen x 75 minuten. De les vindt een keer per week plaats op een vaste dag en tijd, dit gebeurt op basis van privéles via Skype. De kosten zijn €73,75 per les.

Mini pakket (3 x 75 minuten) € 221,25
Klein pakket (6 x 75 minuten) € 442,50
Gemiddeld pakket (9 x 75 minuten) € 663,75
Ruim pakket ( 12 x 75 minuten) € 885,00
Groot pakket (15 x 75) € 1106,25

A2 INFO examen

De totale kosten voor het A2 examen bedragen €159,-. 
Dit is inclusief;
•    Aanvraag examen in Leuven.
•    Deel A (40
•     minuten) luisteren en schrijven, gezamenlijk in een klaslokaal;
•    Deel B (90 minuten) lezen en schrijven, gezamenlijk in een klaslokaal;
•    Deel C (20 minuten) lezen en mondelinge interactie, individueel met examinator;
•    Verzendkosten per koerier;
•    Huur locatie, koffie en thee.

Begeleiding voor het A2 examen kan worden afgenomen voor 2, 4, 6, 8 of 10 lessen x 60 minuten. De les vindt een keer per week plaats op een vaste dag en tijd, dit gebeurt op basis van privéles via Skype. De kosten zijn €59,- per les.

Mini pakket (2 x 60 minuten) € 118,00
Klein pakket (4 x 60 minuten) € 236,00
Gemiddeld pakket (6 x 60 minuten) € 354,00
Ruim pakket (8 x 60 minuten) € 472,00
Groot pakket (10 x 60 minuten) € 590,00

Voor leerlingen van World Wide Juf zijn er geen kosten verbonden aan het CNaVT examen, zij kunnen hun examen maken vanuit hun jaarpakket.

 

WORLD WIDE JUF

Van over de hele wereld worden zeven dagen per week lessen verzorgd. In overleg met de leerkracht wordt een vaste dag en tijd afgesproken.

Bent u op zoek naar informatie op onze website gebruik het menu:

CONTACT

Proefles
Contactformulier

Zuidlarenstraat 57 - unit 0.04
Unit 
2545 VP Den Haag
Nederland

info@worldwidejuf.com

COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of elke ander wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van World Wide Juf.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon