JAARPLANNING

JAARPLANNING

Het schooljaar van de leerlingen van World Wide Juf loopt zoveel mogelijk gelijk met het schoolrooster van de dagschool van de leerlingen. Aangezien de leerlingen over de hele wereld wonen, lopen de vakanties vaak anders dan de Nederlandse schoolvakanties. 

Ons NTC-online onderwijs heeft als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland. Wij richten ons op het toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal. World Wide Juf onderscheidt zich door kwalitatief online privélessen aan te bieden, via audio-visuele media. Onze drijfveren zijn daarbij positieve omgang met de leerlingen. Wij vinden het zeer belangrijk dat de leerlingen zich veilig en op hun gemak voelen bij de leerkracht. Onze leerlingen hebben een prettige tijd tijdens de lessen en leren veel. Wij zien het als onze missie om het beste uit de leerlingen te halen waarbij iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen in de Nederlandse taal. Wij richten ons vooral op leerlingen in het basisonderwijs, daarnaast zijn leerlingen van het voortgezet onderwijs ook welkom.

Het schooljaar 2020 - 2021 start op:
maandag 17 augustus!

World Wide juf heeft twee vaste vakantieperiodes en twee weken vakantie die verschilt per leerkracht. Tijdens deze weken wordt er geen les gegeven.

VAKANTIEPERIODES

  • Twee weken kerstvakantie; Voor het schooljaar 2020-2021 betekent dit maandag 21 december t/m zondag 05 januari.

  • Zes weken zomervakantie; Voor het schooljaar 2020 - 2021 betekent dit zaterdag 10 juli t/m zondag 22 augustus.

Naast de vaste vakanties van World Wide Juf heeft iedere leerkracht 2 weken die zij flexibel vrij kunnen nemen.

Deze overige twee weken vakantie zijn per gezin vrij in te vullen. Het is de bedoeling dat de overige twee weken vakantie ruim van tevoren met de leerkracht besproken worden zodat deze hier rekening mee kan houden. De leerkrachten proberen zoveel mogelijk hun vakanties op te nemen tijdens de acht vaste vakantieweken van World Wide Juf. Het kan echter voorkomen dat een leerkracht op vakantie gaat buiten de vaste weken vakantie. De leerkracht zal dit altijd tijdig doorgeven aan de ouders. De lessen zullen op een ander tijdstip worden ingehaald. Gaat het om ziekte of om lang verlof dan zal uw zoon/dochter zal tijdens deze periode (tijdelijk) een andere leerkracht krijgen. Dit zal altijd in overleg gaan en een bevoegde leerkracht zijn.

WORLD WIDE JUF

Van over de hele wereld worden zeven dagen per week lessen verzorgd. In overleg met de leerkracht wordt een vaste dag en tijd afgesproken.

Bent u op zoek naar informatie op onze website gebruik het menu:

CONTACT

Proefles
Contactformulier

Zuidlarenstraat 57 - unit 0.04
Unit 
2545 VP Den Haag
Nederland

info@worldwidejuf.com

COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of elke ander wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van World Wide Juf.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon