top of page

BASISONDERWIJS

Online Class

KLEUTERS

Onze kleuters volgen één keer per week een les van 30 minuten. De kleuters werken met de kleutermethode Sil op school. De lessen worden spelenderwijs en thematisch aangeboden. Tijdens de lessen wordt er gewerkt aan:

 • woordenschat

 • ontluikende en beginnende geletterdheid

 • taalbeschouwing

 • spreken en luisteren

Belangrijke pijlers van de didactiek Sil op school:

 • Betekenisvol leren: in herkenbare situaties

 • Sociaal leren: interactie met de leerkracht

 • Strategisch leren: de leerkracht doet voor, legt uit en begeleidt

GROEP 3

Wij kiezen ervoor om groep 3 standaard in twee schooljaren aan te bieden omdat groep 3 een zeer uitbreid jaar is. Onze leerlingen starten een jaar eerder (gemiddelde leeftijd 5 jaar) met groep 3 dan de kinderen in Nederland. Op deze manier hebben onze leerlingen uitgebreid de tijd om een goede basis te leggen in groep 3 zonder achter te gaan lopen op leeftijdsgenoten in Nederland. 

 

Leerjaar 3.1 

Tijdens het eerste leerjaar groep 3 krijgen de leerlingen alle letters heel spelenderwijs aangeboden. De leerlingen werken met de methode Veilig Leren Lezen kern 1 tot en met 6 en zullen daarnaast ook werken met onderdelen van het kleuterprogramma. Dit leerjaar krijgt de leerling van augustus tot en met de kerstvakantie 30 minuten les per week. Van januari t/m juni krijgt de leerling 45 minuten les per week. 

 

Leerjaar 3.2 

Het tweede leerjaar werken de leerlingen met de nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in groep 3; Lijn 3. De leerlingen werken met de materialen thema 7 tot en met 12. De leerlingen volgen het eerste halfjaar (augustus t/m december) 45 minuten les per week en vanaf januari één uur per week. 

 

Groep 3 in één schooljaar 

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen groep 3 in één schooljaar volgen. Wanneer een leerling groep 3 in één schooljaar doet dan verwachten wij een hoge ouderbetrokkenheid en begeleiding van de ouders. Leerlingen die groep 3 in één jaar doen volgen krijgen één uur les per week gedurende het gehele schooljaar.

BASISONDERWIJS
11062b_8254605b489d41a29829b728740119d7~mv2.jpg

GROEP 4 T/M 8

De leerlingen in groep 4 tot en met 8 volgen één uur les per week. World Wide Juf biedt deze groepen de vijf vakgebieden van de Nederlandse taal aan:
 

 • Taal

 • Spelling

 • Woordenschat

 • Begrijpend lezen

 • Technisch lezen

 

Wij werken voor taal, spelling en woordenschat met de nieuwste versie van Taal Actief (Taal actief 4). 

Het vak begrijpend lezen bieden wij aan met de methode Nieuwsbegrip XL. 

 

Tijdens de les worden educatieve filmpjes ingezet welke aansluiten bij de inhoud van de les of een actuele gebeurtenis. 

 

REKENLESSEN

Wij kiezen ervoor om groep 3 standaard in twee schooljaren aan

Naast het volgen van Nederlandse lessen is het voor leerlingen van World Wide Juf ook mogelijk om (extra) rekenlessen te volgen. Uit ervaring is gebleken dat veel leerlingen die rekenonderwijs op de dagschool hebben genoten, moeite hebben met de instroom binnen het Nederlandse onderwijs systeem. Dit kan verschillende oorzaken hebben; het rekenonderwijs werd in een andere taal gegeven, het niveau van de klassen kwam niet overeen of de vraagstelling was anders. Uit behoefte van de ouders is het rekenaanbod ontstaan.

Elke leerling werkt op zijn eigen tempo. Voor kinderen die rekenen moeilijk vinden is er veel oefenmateriaal en voor de sterke rekenaars zijn er veel uitdagende en verdiepende opdrachten. Zo worden de rekenlessen net als de Nederlandse lessen op maat gegeven en kunnen de leerlingen optimaal van ons rekenonderwijs profiteren.

Methode: Getal & Ruimte Junior

11062b_121e5502717a4da59378128289437164~mv2.jpg
11062b_fa7aeb343576435bb3e6c399cad71255~mv2.jpg

CULTUURLESSEN

Gedurende het schooljaar besteden wij ook aandacht aan de Nederlandse cultuur.

 

Leerlingen van groep 4 t/m 8 werken twee keer per jaar aan een cultureel project. Bij deze projecten wordt naast de Nederlandse cultuur ook gewerkt aan woordenschat en stellen.

 

Naast de culturele projecten krijgen de leerlingen in groep 6, 7 en 8 een cultuurboek waar tevens ook Nederlandse topografie in staat.

 

Uiteraard besteden wij tussendoor ook aandacht aan culturele feestdagen.

 

KOSTEN ONLINE PRIVÉLESSEN

 

bottom of page