BASISONDERWIJS

Online Class

KLEUTERS

Onze kleuters volgen eens keer per week een les van 30 minuten. De kleuters werken met de kleutermethode Sil op school. De lessen worden spelenderwijs en thematisch aangeboden. Tijdens de lessen wordt er gewerkt aan:

 • woordenschat

 • ontluikende en beginnende geletterdheid

 • taalbeschouwing

 • spreken en luisteren

De methode Sil op school is geïnspireerd op de aanpak van de methode Nieuwsbegrip (begrijpend lezen) en biedt 8 thema's per jaar die inspelen op onderwerpen uit de (kleuter)actualiteit.

Voorbeelden van thema's zijn:

 • Leve de koning (Koningsdag)

 • Hup Holland Hup (EK en WK voetbal)

 • Sil en de speelgoedwinkel (Sint & Kerst)

Belangrijke pijlers van de didactiek Sil op school:

 • Betekenisvol leren: in herkenbare situaties

 • Sociaal leren: interactie met de leerkracht

 • Strategisch leren: de leerkracht doet voor, legt uit en begeleidt

GROEP 3

Wij kiezen ervoor om groep 3 standaard in twee schooljaren aan te bieden omdat groep 3 een zeer uitbreid jaar is. Onze leerlingen starten een jaar eerder (gemiddelde leeftijd 5 jaar) met groep 3 dan de kinderen in Nederland. Op deze manier hebben onze leerlingen uitgebreid de tijd om een goede basis te leggen in groep 3 zonder achter te gaan lopen op leeftijdsgenoten in Nederland.
 

Leerjaar 3.1
Tijdens het eerste leerjaar groep 3 krijgen de leerlingen alle letters heel spelenderwijs aangeboden. De leerlingen werken met de methode Veilig Leren Lezen kern 1 tot en met 6 en zullen daarnaast ook werken met onderdelen van het kleuterprogramma. Dit leerjaar krijgt de leerling van augustus tot en met de kerstvakantie 30 minuten les per week. Van januari t/m juni krijgt de leerling 45 minuten les per week.

 

Leerjaar 3.2
Het tweede leerjaar werken de leerlingen met de nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in groep 3; Lijn 3. De leerlingen werken met de materialen thema 7 tot en met 12. De leerlingen volgen het eerste halfjaar (augustus t/m december) 45 minuten les per week en vanaf januari één uur per week.

 

Groep 3 in één schooljaar
Kinderen vanaf 6 jaar kunnen groep 3 in één schooljaar volgen. Wanneer een leerling groep 3 in één schooljaar doet dan verwachten wij een hoge ouderbetrokkenheid en begeleiding van de ouders. Leerlingen die groep 3 in één jaar doen volgen krijgen één uur les per week gedurende het gehele schooljaar.

48190292_ml.jpg

GROEP 4 T/M 8

De leerlingen in groep 4 tot en met 8 volgen één uur les per week. World Wide Juf biedt deze groepen de vijf vakgebieden van de Nederlandse taal aan:
 

 • Taal

 • Spelling

 • Woordenschat

 • Begrijpend lezen

 • Technisch lezen

 

Wij werken voor taal, spelling en woordenschat met de nieuwste versie van Taal Actief (Taal actief 4). Kwaliteit en resultaat, dat zijn de sleutelwoorden van Taal actief. Taal actief is een resultaatgerichte methode met een duidelijk instructiemodel waarbij woordenschat, taal verkennen, spreken, luisteren en spelling aan bod komen.

Het vak begrijpend lezen bieden wij aan met de methode Nieuwsbegrip XL. Nieuwsbegrip is een aanpak waarbij de leerlingen teksten lezen over een actueel onderwerp. Voor elke leerling is er een tekst op zijn of haar niveau. Aan de teksten zijn leesbegrip- en woordenschat oefeningen gekoppeld, met als doel leerlingen strategisch te laten lezen. De actualiteit motiveert leerlingen om de tekst te lezen. Bij elk thema maakt NOS jeugdjournaal een aansluitend filmpje. 

 

Tijdens de les worden educatieve filmpjes ingezet welke aansluiten bij de inhoud van de les of een actuele gebeurtenis. World Wide Juf maakt gebruik van de filmpjes van schooltv beeldbank.

CULTUURLESSEN

Stichting NOB heeft de NTC- lessenserie Nederland IN ZICHT ontwikkeld.
In de lessenserie wordt woordenschat geïntegreerd met cultuurlessen. Het is een doorgaande leerlijn voor de onderbouw tot en met de bovenbouw.

Bij de selectie van onderwerpen voor NederLAND IN ZICHT is rekening gehouden met een zo optimaal mogelijke dekking van het kerndoel basisonderwijs ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’. Daarbij is gekozen voor die onderwerpen die over het algemeen niet, of op een afwijkende wijze op de dagscholen van de leerlingen worden behandeld. Tijdens de lessen van NederLAND IN ZICHT wordt het accent gelegd op Nederland.

Stichting NOB heeft ook de cultuurgame cultquest ontwikkeld. CultQuest is een online game voor NTC-leerlingen in de leeftijd van 11 tot 14 jaar. 
Via www.cultquest.nl kunnen diverse interactieve games gespeeld worden. 
Tijdens het spelen van de games kunnen leerlingen punten scoren die ze vervolgens kunnen gebruiken om hun eigen avatar vrij te spelen of te pimpen.

 

Het immaterieel cultureel erfgoed van Nederland en Vlaanderen staat centraal in CultQuest. Dit houdt in dat Nederlandse tradities en Vlaamse gewoonten aan bod komen. Aan de hand van een thema worden verschillende onderwerpen besproken. De gameformats zijn gebaseerd op het reproduceren van kennis, het onderzoeken, vergelijken en zichzelf positioneren ten opzichte van aspecten van het immaterieel cultureel erfgoed. De kinderen gaan op onderzoek uit en ontdekken en leren meer over de Nederlandse en Vlaamse tradities en gewoonten.

REKENLESSEN

Naast het volgen van Nederlandse lessen is het voor leerlingen van World Wide Juf ook mogelijk om (extra) rekenlessen te volgen. Uit ervaring is gebleken dat veel leerlingen die rekenonderwijs op de dagschool hebben genoten, moeite hebben met de instroom binnen het Nederlandse onderwijs systeem. Dit kan verschillende oorzaken hebben; het rekenonderwijs werd in een andere taal gegeven, het niveau van de klassen kwam niet overeen of de vraagstelling was anders. Uit behoefte van de ouders is het rekenaanbod ontstaan.

Elke leerling werkt op zijn eigen tempo. Voor kinderen die rekenen moeilijk vinden is er veel oefenmateriaal en voor de sterke rekenaars zijn er veel uitdagende en verdiepende opdrachten. Zo worden de rekenlessen net als de Nederlandse lessen op maat gegeven en kunnen de leerlingen optimaal van ons rekenonderwijs profiteren.

Methode: Getal & Ruimte Junior