top of page

BASISONDERWIJS

KLEUTERS

Onze kleuters volgen één keer per week een les van 30 minuten. De kleuters werken met de kleutermethode Sil op school. De lessen worden spelenderwijs en thematisch aangeboden. Tijdens de lessen wordt er gewerkt aan:

  • woordenschat

  • ontluikende en beginnende geletterdheid

  • taalbeschouwing

  • spreken en luisteren​

22450306_m.jpg

GROEP 3

Wij kiezen ervoor om groep 3 standaard in twee schooljaren aan te bieden omdat groep 3 een zeer uitgebreid jaar is. Onze leerlingen starten een jaar eerder (gemiddelde leeftijd 5 jaar) met groep 3 dan de kinderen in Nederland. Op deze manier hebben onze leerlingen uitgebreid de tijd om een goede basis te leggen in groep 3 zonder achter te gaan lopen op leeftijdsgenoten in Nederland. 

 

Groep 3 in één schooljaar 

Kinderen vanaf 6 jaar kunnen groep 3 in één schooljaar volgen.

Leerjaar 3.1 

Tijdens het eerste leerjaar groep 3 krijgen de leerlingen alle letters heel spelenderwijs aangeboden. De leerlingen werken met de methode Veilig Leren Lezen kern 1 tot en met 6 en zullen daarnaast ook werken met onderdelen van het kleuterprogramma. 

 

Leerjaar 3.2 

Het tweede leerjaar werken de leerlingen met de nieuwe methode voor aanvankelijk lezen in groep 3; Lijn 3. De leerlingen werken met de materialen thema 7 tot en met 12. 

PO jongen.JPG

GROEP 4 T/M 8

World Wide Juf biedt de leerlingen in groep 4 t/m 8 de vijf vakgebieden van de Nederlandse taal aan:
 

  • Taal

  • Spelling

  • Woordenschat

  • Begrijpend lezen

  • Technisch lezen

 

Wij werken voor taal, spelling en woordenschat met de nieuwste versie van Taal Actief (Taal actief 4). 

Het vak begrijpend lezen bieden wij aan met de methode Nieuwsbegrip XL. 

 

REKENLESSEN

Uit ervaring is gebleken dat veel leerlingen die rekenonderwijs op de dagschool hebben genoten, moeite hebben met de instroom binnen het Nederlandse onderwijs systeem. Dit kan verschillende oorzaken hebben; het rekenonderwijs werd in een andere taal gegeven, het niveau van de klassen kwam niet overeen of de vraagstelling was anders. Uit behoefte van de ouders is het rekenaanbod ontstaan. De rekenlessen worden op verzoek naast de Nederlandse lessen verzorgd.

CULTUURLESSEN

Gedurende het schooljaar besteden wij ook aandacht aan de Nederlandse cultuur.

 

Leerlingen van groep 4 t/m 8 werken twee keer per jaar aan een cultureel project. Bij deze projecten wordt naast de Nederlandse cultuur ook gewerkt aan woordenschat en stellen.

 

Uiteraard besteden wij tussendoor ook aandacht aan culturele feestdagen.

 

bottom of page