top of page

NT2 en CNaVT 
Nederlands als Tweede taal & Certificaat Nederlands als Vreemde taal 

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal

De inschrijvingen voor het CNaVT examen in mei 2024 zijn nu geopend. Inschrijven voor het examen in mei kan tot en met 15 maart 2024. 

De examens kunnen gemaakt worden op de volgende locaties:
 

Nederland - Den Haag
Spanje - Barcelona
Verenigd
e Staten - Denver
Bonaire

Examendata Den Haag:
07 mei: C1 = VOL       

08 mei: A2 en B1 (B1 = VOL)
13 mei: B2
14 mei: C1 =VOL

 

Examendata voor de locaties Barcelona, Denver en Bonaire volgen binnenkort. Neem contact met ons op voor vragen.

De examenkandidaten ontvangen voor eind april bericht hoe laat zij verwacht worden op het kantoor van World Wide Juf in Den Haag of op locatie in Barcelona, Bonaire of Denver om hun examen te maken.

​​

Voor leerlingen van World Wide Juf of voor kandidaten van buitenaf die hun (programma) Nederlands willen afronden met een erkend diploma is het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal met profiel Educatief Startbekwaam (STRT) een goed certificaat. Dit CNAVT- examen - op niveau B2 - wordt erkend door vrijwel alle universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen.

Wanneer je meer wilt weten over het CNaVT examen, stuur dan een e-mail naar Arlette den Broeder via cnavt@worldwidejuf.com of stuur een bericht via onze website, contactformulier.​

Nederlands als tweede taal 

NT2

Wij verzorgen Nederlands als tweede taal voor kinderen, tieners en volwassen. Kinderen tot en met 7 jaar maken gebruik van een op maat gemaakt lespakket met materiaal voor het basisonderwijs.
 

Tijdens onze lessen maken wij naast werk en leerboeken ook gebruik van authentiek lesmateriaal zoals korte briefjes en folders die je in de brievenbus vindt, liedjes, reclamemateriaal etc. De student leert zo de taal zoals zij daadwerkelijk gesproken en gebruikt wordt. De lessen zijn gevarieerd en levendig en de studenten leren spelenderwijs gebruik maken van de Nederlandse taal.

Gebruik makend van de vier vaardigheden: lezen, luisteren, spreken en schrijven belichten wij tijdens de lessen de actualiteiten in Nederland, culturele (eigen)aardigheden en alle zaken waar je van op de hoogte moet zijn als je in Nederland wilt gaan wonen. Zo bereiden wij desgewenst voor op het staatsexamen NT2 I en NT2 II.
 
Wij bieden lessen Nederlands als tweede taal (NT2) voor volwassenen op maat, met begeleiding bij het inburgeringsexamen, het staatsexamen en het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT).

 

Voor kinderen vanaf 8 jaar, tieners en volwassenen hebben we een apart lesprogramma en diverse NT2 leermaterialen.

De 5 verschillende examens

Mensen leren Nederlands om verschillende redenen. Bijvoorbeeld om op vakantie te gaan naar Nederland of België, of om in een Nederlandstalige omgeving te gaan studeren, wonen of werken. Het CNaVT heeft daarom examens in verschillende domeinen ontwikkeld.

 

Maatschappelijk Informeel (INFO ) - A2
Voor wie wil functioneren in informele, alledaagse situaties. 

 

Maatschappelijk Formeel (FORM) - B1
Voor wie zelfstandig wil functioneren in meer formele contexten in de Nederlandse of Vlaamse samenleving.

 

Zakelijk Professioneel (PROF) - B2
Voor wie wil functioneren op de werkvloer, in het bijzonder in de zorgsector of in een administratief beroep. Dit examen wordt niet afgenomen door World Wide Juf

 

Educatief Startbekwaam (STRT) - B2
Voor wie wil starten met een studie aan een Vlaamse of Nederlandse hogeschool of universiteit. 

 

Educatief Professioneel (EDUP) - C1
Voor wie wil functioneren in het onderwijs of in een bedrijfsomgeving en daarvoor een gevorderde kennis van het Nederlands nodig heeft. 

CNaVT

Afname A2 examen:
Het A2 examen duurt gemiddeld 2,5 uur
 

Afname B1 examen: 

Het B1 examen duurt gemiddeld 3 uur
 

Afname B2 examen: 

Het B2 examen duurt gemiddeld 4 uur.​
 

Afname C1 examen: 

Het C1 examen duurt gemiddeld 4,5 uur

Maatschappelijk Informeel
(INFO) A2

Dit examen is voor jongeren (16+) of volwassenen (18+) die willen functioneren in informele, alledaagse situaties.

Dit examen bestaat uit situaties uit de persoonlijke levenssfeer, zoals persoonlijke boodschappen lezen, informatie uit een folder halen, persoonlijke interesses toelichten.

 

Het examen bestaat uit drie onderdelen:
A luisteren (en schrijven)
B lezen en schrijven
C mondeling


Het examen moet in zijn geheel worden afgelegd om het certificaat te kunnen behalen. Het examen duurt gemiddeld tweeënhalf uur.

Maatschappelijk formeel
(FORM) B1

Voor jongeren (16+) of volwassenen (18+) die zelfstandig willen functioneren in meer formele contexten in de Nederlandse of Vlaamse samenleving.

 

Dit examen bestaat uit situaties uit de publieke levenssfeer, zoals instructies begrijpen, officiële correspondentie lezen, formulier invullen, formeel verzoek formuleren, om informatie vragen enzovoort.

 

Het examen bestaat uit drie onderdelen:

A luisteren (en schrijven)

B lezen en schrijven

C mondeling

Het examen moet in zijn geheel worden afgelegd om het certificaat te kunnen behalen.

Het examen duurt gemiddeld een drie uur.

Educatief Startbekwaam
(STRT) B2

Is voor hoger opgeleide volwassenen (18+) of jongeren (16+) aan het einde van het secundair of voortgezet onderwijs in het buitenland die starten met een studie aan een Vlaamse of Nederlandse hogeschool of universiteit

 

Dit examen bestaat uit taken uit het hoger onderwijs, zoals een hoorcollege samenvatten, eigen standpunt formuleren, argumenterende brief schrijven, presenteren enzovoort.

 

Het examen bestaat uit drie onderdelen:

A luisteren (en schrijven)

B lezen en schrijven

C mondeling

Het examen moet in zijn geheel worden afgelegd om het certificaat te kunnen behalen.

Het examen duurt gemiddeld vier uur.

Educatief Professioneel
(EDUP) C1

Voor hogeropgeleide volwassenen (18+) die willen functioneren in een uitdagende kennis- of communicatiegerichte functie:

  • in het hoger onderwijs, als docent Nederlands als Vreemde    Taal in eigen land of als onderzoeker in een Nederlandstalige  academische context;

  • als lesgever in het Vlaamse of Nederlandse basisonderwijs, voortgezet of secundair onderwijs;

  • als werknemer in een professionele organisatie of bedrijfsomgeving die een gevorderde kennis van het Nederlands voor zakelijke communicatie vereist.

bottom of page