top of page

MISSIE & VISIE

Zin in leren en samen eruit halen wat er in zit is een belangrijk speerpunt. Wij willen dat onze leerlingen met plezier hun Nederlandse les volgen en medeverantwoordelijk zijn voor hun leerproces om zo tot optimale leerresultaten te komen.

MISSIE
World Wide Juf biedt persoonlijk onderwijs op afstand via audiovisuele media voor kinderen, tieners en volwassenen. Wij streven ernaar dat alle leerlingen bij terugkeer naar Nederland en Vlaanderen soepel kunnen instromen binnen het Nederlandse onderwijs. Onze leerlingen krijgen les van een vaste bevoegde (privé) leerkracht. Alle lessen zijn van hoge kwaliteit en worden verzorgd door gediplomeerde leerkrachten. Ons NTC-online onderwijs heeft als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland. Wij richten ons op het toewerken naar de kerndoelen zoals deze geformuleerd zijn door Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) voor de deelvaardigheden van de Nederlandse taal en domeinen van het Nederlands onderwijs. Wij zien het als onze missie om het beste uit de leerlingen te halen waarbij iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen in de Nederlandse taal. World Wide Juf bestaat uit een hecht onderwijskundig team die elkaar heeft gevonden in professionaliteit, passie en het plezier in het lesgeven. Belangrijke drijfveren zijn positieve omgang met de leerlingen en leerlingen medeverantwoordelijk te maken van hun eigen onderwijsontwikkeling.

VISIE

World Wide Juf streeft naar het optimaliseren van de kwaliteit van het onderwijs wat voortdurend in ontwikkeling is en het verbeteren van het functioneren van de organisatie. World Wide Juf heeft als visie alle leerlingen te voorzien in zijn of haar leerbehoeftes, reflectief leren is daarbij belangrijk. Leerlingen krijgen op maat privéles of dezelfde lesstof aangeboden in kleine groepjes (3-5) leerlingen waardoor iedere leerling optimaal van ons onderwijs kan profiteren. Het onderwijsaanbod van World Wide Juf kan als ‘innovatief-traditioneel’ worden gezien; voortuitstreven, online en met tastbaar materiaal. World Wide Juf biedt de leerlingen en studenten de leerstof aan die door Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) in de kerndoelen en domeinen van het Nederlands onderwijs zijn vastgelegd. We richten ons erop dat alle leerlingen presteren op of boven het landelijk gemiddelde. Voor leerlingen die dit doel niet kunnen halen, stellen we een eigen leerlijn op, die afgestemd is op de mogelijkheden van deze individuele leerlingen.

Bij World Wide Juf staan kwaliteit van het onderwijs, zich vertrouwd voelen, plezier in het onderwijs hebben en vernieuwend zijn, hoog in het vaandel. World Wide Juf richt zich de komende jaren extra op het toepassen van de 21eeuwse vaardigheden, betrokkenheid tussen de leerkracht, ouder en leerling. De kerndoelen en domeinen van het onderwijs worden onderling besproken, waarna de leerlingen medeverantwoordelijk is voor zijn eigen leerproces (waar sta ik, waar wil ik naartoe of wat wil ik leren, hoe denk ik daar te komen, ben ik op de goede weg, wat ging er goed en wat kan ik de volgende keer anders aanpakken).

bottom of page