top of page

VOORTGEZET ONDERWIJS

11062b_4d9ad249c2694e54989c62ddf936d7d9~mv2.jpg

VOORTGEZET ONDERWIJS

Bij World Wide Juf volgen onze leerlingen standaard de eerste twee of drie jaar van het voortgezet onderwijs. Na 2 jaar vmbo, of 3 jaar havo of vwo bekijken we samen met de ouders en de leerling welk uitstroomprofiel het beste bij de leerling past.

Er zijn verschillende mogelijkheden om uiteindelijk uit te stromen: IB, CNaVT, NT2 of Staatsexamen.

Het Nederlandse onderwijssysteem bestaat uit 4, 5 of 6 jaar voortgezet onderwijs dit is afhankelijk van het schooltype. Na de basisschool, dus vanaf ongeveer 12 jaar, gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs.

ONDERWIJSKEUZE

Aan het einde van groep 8, het laatste jaar van het basisonderwijs, kiezen leerlingen een vervolgopleiding in het voortgezet onderwijs op grond van een schooladvies, eigen voorkeur en in veel gevallen een landelijke toets. Leerlingen hebben daarbij twee keuzemogelijkheden: algemeen voortgezet onderwijs (havo of vwo) of beroepsgericht voortgezet onderwijs (vmbo). Het voortgezet onderwijs is bestemd voor kinderen in de leeftijdsgroep van 12 tot en met 16, 17 of 18 jaar. Het algemeen voortgezet onderwijs duurt 5 of 6 jaar.

 

Leerlingen kunnen kiezen uit twee soorten onderwijs die beide beginnen met een onderbouw. De reguliere lessen kunnen samen met het IB MYP worden gegeven wanneer leerlingen op hun dagschool ook werken met het IB-systeem. De onderbouw duurt 2 of 3 schooljaren, afhankelijk van het type voortgezet onderwijs. Bij World Wide Juf ontvangen leerlingen aan het einde van het tweede jaar advies over welke richting ze het beste kunnen volgen.

Een boek lezen
Huiswerk

LESTIJD

In het voortgezet onderwijs zijn de reguliere lessen zo opgebouwd dat iedere leerling 60 of 75 minuten les heeft per week.

LESINHOUD

Tijdens de lessen werken de leerlingen met de methode Nieuw Nederlands of met de methode Talent. Beide methodes bieden onderwijs op alle niveaus aan. Er wordt gewerkt met en aan (persoonlijke) leerdoelen welke samen met de ouders en leerlingen tweemaal per jaar worden besproken.

 

TOETSEN EN EXAMENS

De uitstroom-mogelijkheden worden bekeken met de ouders en leerlingen om het beste uitstroomprofiel te kiezen dat aansluit bij de wens van de leerling.

IB-EXAMEN
Leerlingen die het IB- (International Baccalaureate) examen willen doen krijgen een tutor aangewezen bij de start van het voortgezet onderwijs MYP (Middle Year Program) of na derde klas van het voortgezet onderwijs DP (Diploma Programme). Dutch A in het DP:

Wanneer uw kind op een IB World School zit die het volgen van Dutch A op SSST-basis ondersteunt, dan kan uw kind Dutch A: Literature SL/HL of Dutch A: Language and Literature SL/HL kiezen in het Diploma Programme.
Onze docenten bieden de benodigde ondersteuning, materialen, onderhouden nauwe contacten met de IB World School en verzorgen de (online) toetsing van de onderdelen uit het curriculum.
Klik hier voor meer informatie over het IB-examen

CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL (CNaVT)

Voor leerlingen die hun programma Nederlands willen afronden met een erkend diploma, maar geen IB Dutch A kiezen, is het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal met profiel Educatief Startbekwaam (STRT) een goed alternatief. Dit CNAVT-examen - op niveau B2 - wordt erkend door vrijwel alle universiteiten en hogescholen in Nederland en Vlaanderen.

WWJ biedt gerichte examentrainingen aan door ervaren docenten. Het CNaVT-examen vindt plaats in de eerste twee weken van mei en kan overal ter wereld worden afgenomen bij een erkende exameninstelling, ook bij ons op kantoor in Den Haag of Barcelona.
Klik hier voor meer informatie over het CNaVT examen.

​​

NT2-EXAMEN I OF II

De NT2-examens worden vrijwel wekelijks afgenomen op vijf verschillende plaatsen in Nederland, te weten Amsterdam, Eindhoven, Rotterdam, Rijswijk en Zwolle. Het NT2-examen kan ook in delen (deelcertificaten) worden afgenomen. Bijvoorbeeld eerst lezen en luisteren en na een paar maanden spreken en schrijven.

Het examen NT2 I geeft toegang tot opleidingen of werkzaamheden op mbo-niveau. Leerlingen van het voortgezet onderwijs die klas 3 vmbo gedaan hebben, kunnen ervoor kiezen deel te nemen aan het examen NT2 I.

Het examen NT2 II geeft toegang tot opleidingen en functies op hbo-niveau en universitair niveau. Leerlingen van het voortgezet onderwijs die klas 3 havo of 3 vwo gedaan hebben, kunnen er ook voor kiezen verder te gaan en deel te nemen aan het examen NT2 II.

3466b639a1644158a8acec1328edaae7.jpg
11062b_313fa43ba1984d8d9349980a8e4a656e~mv2.jpeg

TOETSEN EN DOORSTROMEN

Op het voortgezet onderwijs worden op verschillende momenten diverse toetsen afgenomen. Op deze manier wordt de voortgang van de leerlingen naast de observaties van de leerkracht nauwlettend gevolgd op alle onderdelen die bij het Nederlands onderwijs aan bod komen.

Zo nemen we na elk hoofdstuk de methodegebonden bloktoets af om te zien of de aangeboden en geleerde stof van dat hoofdstuk eigen is gemaakt door de leerling.

De leesvaardigheidtoetsen nemen we drie keer per jaar digitaal af. Zo houden we de voortgang in de gaten en bekijken we of de leerling de platte tekst begrijpt, verbanden kan leggen en de hoofdgedachte van de schrijver uit een tekst kan halen.

We nemen standaard één keer per jaar de landelijk genormeerde toetsen begrijpend lezen en spelling af. Wanneer een leerling begin VO 1 instroomt bij World Wide Juf kan er een nulmeting worden afgenomen. Deze toetsen vinden eenmaal per jaar plaats.

 

bottom of page