top of page

KOSTEN JAARPAKKET GROEPSLES
SCHOOLJAAR 2023 - 2024

LEERJAAR

LESTIJD

INHOUD

KOSTEN

Basisonderwijs 

groep 4 t/m 8

38 groepslessen van
75 minuten

De groepslessen worden gegeven aan kinderen van hetzelfde leerjaar. De groepslessen zijn voor kinderen die op niveau zijn met leeftijdsgenoten in Nederland. In een groepsles zitten 2 tot 4 leerlingen.

Tweetal € 2412,- per leerling

Drietal € 2215,- per leerling

 

Viertal € 1997,- per leerling

Voortgezet onderwijs
klas 1 t/m 3

38 groepslessenlessen van 75 minuten

De groepslessen worden gegeven aan tieners van hetzelfde leerjaar en niveau. De groepslessen zijn voor tieners die op niveau zijn met leeftijdsgenoten in Nederland. In een groepsles zitten 2 tot 4 leerlingen.

 

Tweetal € 2412,- per leerling

Drietal € 2215,- per leerling

 

Viertal € 1997,- per leerling

INCLUSIEF

•    38 groepslessen van 75 minuten;
•    Eén keer per jaar de afname landelijk genormeerde
      toetsen Cito en/of Diataal; 
•    De wekelijkse huiswerk e-mail;
•    Twee rapporten per schooljaar;
•    Twee 10 minuten gesprekken over het rapport;
•    Benodigde lesmaterialen;
•    Verzendkosten wereldwijd.

OVERIG

  • World Wide Juf rekent geen inschrijfgeld.

  • Een tweede en volgend kind binnen één gezin ontvangt 5% korting op een jaarpakket.

  • Kosten voor een los materiaalpakket Nederlands: €175,00

  • Kosten voor een los materiaalpakket rekenen:
    € 120,00 

  • World Wide Juf is aangesloten bij Stichting NOB

  • World Wide Juf is vrijgesteld van BTW.

  • Een jaarpakket wordt aan het begin van het schooljaar betaald. Op verzoek is het mogelijk om in termijnen te betalen.

  • Wanneer een leerling na 1 oktober wordt ingeschreven dan zal een leerling minder lesuren krijgen. De lesuren die komen te vervallen worden verrekend met het jaarpakket.

bottom of page