KOSTEN GROEPSLES
SCHOOLJAAR 2021 - 2022

LEERJAAR

LESTIJD

INHOUD

KOSTEN

JAARPAKKET GROEPSLES

Basisonderwijs 

groep 4 t/m 8

38 groepslessen van
75 minuten

De groepslessen worden gegeven aan kinderen van hetzelfde leerjaar. De groepslessen zijn voor kinderen die op niveau zijn met leeftijdsgenoten in Nederland. In een groepsles zitten 3 tot 5 leerlingen.

€ 1997,-

Voortgezet onderwijs
klas 1 t/m 3

38 groepslessenlessen van 75 minuten

De groepslessen worden gegeven aan tieners van hetzelfde leerjaar en niveau. De groepslessen zijn voor tieners die op niveau zijn met leeftijdsgenoten in Nederland. In een groepsles zitten 3 tot 5 leerlingen.

 

€ 1997,-

INCLUSIEF

•    38 groepslessen van 75 minuten;
•    Eén keer per jaar de afname landelijk genormeerde
      toetsen Cito en/of Diataal; 
•    De wekelijkse huiswerk e-mail;
•    Twee rapporten per schooljaar;
•    Twee 10 minuten gesprekken over het rapport;
•    Benodigde lesmaterialen;
•    Verzendkosten wereldwijd.

OVERIG

 • World Wide Juf rekent geen inschrijfgeld.

 • Een tweede en volgend kind binnen één gezin ontvangt 5% korting op een jaarpakket.

 • Kosten per extra losse les van 60 minuten: € 

 • Kosten voor een los materiaalpakket Nederlands: €125,00 (dit is alleen af te nemen in combinatie met onze Nederlandse lessen).

 • Kosten voor een los materiaalpakket rekenen:
  € 80,00 (dit is alleen af te nemen in combinatie met onze privélessen rekenlessen).

 • World Wide Juf is aangesloten bij Stichting NOB

 • World Wide Juf is vrijgesteld van BTW.

 • Een jaarpakket wordt aan het begin van het schooljaar betaald. Op verzoek is het mogelijk om in termijnen te betalen.

 • Wanneer een leerling na 1 oktober wordt ingeschreven dan zal een leerling minder lesuren krijgen. De lesuren die komen te vervallen worden verrekend met het jaarpakket.