• World Wide Juf

Centrale eindtoets groep 8

Bijgewerkt: 25 apr 2019

Spannende tijd voor de oudste leerlingen van de basisschool is aangebroken, want tussen 15 april en 15 mei maken alle WWJ leerlingen uit groep 8 de route 8 toets. De toets wordt in overleg met de leerkracht op een zelf gekozen dag en tijdstip ingepland en duurt 2 a 3 uur.

De route 8 toets is een digitale, adaptieve eindtoets die het taal- en rekenniveau van de leerlingen meet. Het unieke aan de Route 8 toets dat het niveau van de toets zich automatisch aanpast aan het niveau van de leerling. Zo doorloopt iedere leerling de toets via een eigen route van vragen.


Aan de hand van de toets en de leerkracht observaties wordt het advies voor het voortgezet onderwijs van de leerlingen bepaald. Leerlingen kunnen bij World Wide Juf door- of instromen naar het VMBO, Havo of VWO.

De leerlingen ontvangen na de afname van de toets een individuele rapportage. Op deze rapportage zijn de volgende onderdelen af te lezen: luistervaardigheid, leesvaardigheid, taalverzorging, getallen, verhoudingen, meten en meetkunde, verbanden, begrippenlijst en woordenschat. Op deze manier kan de leerkracht een gericht advies geven voor het vak Nederlands. Deze toets wordt erkend door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Voor de middelbare scholen geeft deze toets een goed beeld over de leerlingen die terug verhuizen naar Nederland. Op de rapportage staan ook de referentieniveaus (1F/2F/1S) weergegeven. Deze niveaus geven aan wat een leerling kan op het gebied van taal en rekenen, dit is wettelijk vastgelegd.


Mocht u na het lezen van bovenstaande tekst vragen hebben, bekijk dan neem dan dit filmpje https://youtu.be/QNZa3Po9nzw of neem contact op met info@worldwidejuf.com22 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven
WORLD WIDE JUF

Van over de hele wereld worden zeven dagen per week lessen verzorgd. In overleg met de leerkracht wordt een vaste dag en tijd afgesproken.

Bent u op zoek naar informatie op onze website gebruik het menu:

CONTACT

Proefles
Contactformulier

Zuidlarenstraat 57 - unit 0.04
Unit 
2545 VP Den Haag
Nederland

info@worldwidejuf.com

COPYRIGHT

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt via internet, door middel van druk, fotokopie, microfilm of elke ander wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van World Wide Juf.

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White LinkedIn Icon