top of page

Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT) is een erkend certificaat dat mooie kansen biedt

Bijgewerkt op: 27 jan. 2023

Wil jij je Nederlands functioneren laten erkennen met een internationaal erkend certificaat?

Bij World Wide Juf worden op verschillende niveaus NT2 examens aangeboden, als exameninstelling van het CNaVT. Wij bieden de examens A2, B1, B2 en C1 aan. Met een certificaat CNaVT kun je vrijstelling krijgen voor het inburgeringsexamen (onderdeel Nederlands) en inschrijven bij een hogeschool of universiteit in Nederland of Vlaanderen.


Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal is verantwoordelijk voor toetsing en certificering van kandidaten die het Nederlands als Vreemde Taal leren. Het CNaVT certificeert wereldwijd de taalvaardigheid Nederlands als vreemde taal met taakgerichte en domein specifieke examens die gerelateerd zijn aan het Europees Refentiekader voor Moderne Vreemde Talen (ERK). Het CNaVT is een project van de Taalunie en wordt uitgevoerd door het Centrum voor Taal en Onderwijs aan de KU Leuven en de Radboud Universiteit Nijmegen.

Mensen leren Nederlands om verschillende redenen bijvoorbeeld om in Nederland te studeren, wonen of werken. Vanwege de verschillende wensen en doelen zijn er examens op verschillende niveaus. Wanneer je voor een examen slaagt dan bewijst dit dat je Nederlands voldoende taalvaardig is voor specifieke situaties.


Kandidaten kiezen vaak om verschillende redenen voor het CNaVT examen. Het kan een mooie afsluiting zijn van de Nederlandse lessen voortgezet onderwijs en het staat goed op een CV. Tevens kunnen bedrijven aan kandidaten vragen om het CNaVT examen te maken om zo te zien of zij voldoende taalvaardig zijn voor een bepaalde baan.

Het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal biedt kansen:

Het certificaat B1 biedt vrijstelling voor het Nederlandse inburgeringsexamen (onderdeel Nederlands).

De meeste Nederlandse en Vlaamse hogescholen en universiteiten erkennen de certificaten B2 en C1 als bewijs van voldoende taalvaardigheid om een studie te beginnen. De hogescholen en universiteiten beslissen zelf welke diploma’s en certificaten zij erkennen dus wanneer je je wilt inschrijven voor een bepaalde studie dan is het verstandig om vooraf na te vragen of zij het CNaVT examen erkennen.


Inschrijven en afnameperiode

Het CnaVT examen wordt één keer per jaar afgenomen, in mei. De inschrijvingen voor de examens mei 2023 vinden plaats tussen 15 februari en 15 maart 2023.

Wij hopen dat we je met deze blog meer informatie hebben gegeven over het CNaVT examen. Lees hier nog meer informatie over het CNaVT examen, de verschillende niveaus en de examens.


Wanneer je advies en/of begeleiding wilt of je wilt inschrijven, neem contact met ons op via het contactformulier op onze website of via cnavt@worldwidejuf.com


Team World Wide JufComments


bottom of page