top of page

Formatief evalueren tijdens de lessen

Bijgewerkt op: 12 jan. 2023

Wij werken bij World Wide Juf met persoonlijke leerdoelen voor onze leerlingen en zij volgen de methode op een manier die het best hen past. Wat leert een leerling en hoe worden de gestelde leerdoelen bereikt? In dit artikel vertellen wij meer over formatief evalueren.


WERKEN MET LEERDOELEN We betrekken onze leerlingen actief bij hun eigen leerproces door het hele jaar te werken met duidelijke leerdoelen. De leerlingen leren om zelf hun eigen leerdoelen op te stellen en daarnaast besteden we ook aandacht aan het vieren van gehaalde leerdoelen. Het is zeer belangrijk dat het voor leerlingen duidelijk is waar zij naartoe werken, welke doelen willen zij zelf willen behalen. Doordat de leerlingen via formatief evalueren zeer betrokken raken bij hun leerproces heeft dit een positief effect op het leren. De leerdoelen zijn steeds weer gericht op het verder leren. De leerkracht selecteert leeractiviteiten die passen bij de persoonlijke leerdoelen van onze leerlingen. De leerkracht begeleidt de leerling om zorg te dragen dat de gestelde leerdoelen behaalt worden.

De leerkracht helpt de leerling bij met maken van een leerdoel en het duidelijk maken van succescriteria; delen en begrijpen. De leerkracht weet wat de doelen van de methode zijn en welke onderdelen er getoetst worden. Zo kunnen er tussendoelen geformuleerd worden en kunnen er tussentijdse successen geboekt worden wat het leerproces stimuleert.


Sommige leerlingen bij World Wide Juf werken met andere of afwijkende leerdoelen, dan kan de methode helemaal losgelaten worden. De leerling, de leerkracht en de ouders bespreken vooraf wat de verwachtingen zijn en vanuit welk oogpunt Nederlandse les wordt gevolgd in het buitenland.AANPAK Formatief evalueren kan aan de hand van vijf fases worden uitgelegd. We willen dat de leerlingen vanaf het begin betrokken zijn bij hun eigen leerproces.

Fase 1 Leerlingen verhelderen waar ze naartoe willen werken. De leerkracht heeft de SLO doelen in het achterhoofd en stimuleert de leerling in de goede richting.

Fase 2 De leerkracht en leerling verzamelen voldoende en relevante informatie om (tussen)doel te begrijpen.

Fase 3 De gezochte informatie wordt geanalyseerd en geïnterpreteerd; snapt de leerling het, kan hij/zij het toepassen.

Fase 4 Er wordt gekeken naar de resultaten van de gemaakte en geleerde stof.

Fase 5 Aan de hand van de resultaten wordt er in de laatste fase door de leerkracht passende uitleg gegeven. Zodat de leerling een volgende stap in het leren kan zetten.


Onderwijzen, leren en toetsen worden op elkaar afgestemd, leerlingen worden actief betrokken bij hun eigen leerproces, waardoor er bij elke leerling het hoogst haalbare resultaat behaald kan worden. Leerlingen kunnen hun eigen werk reflecteren en hebben na het behalen van het leerdoel de stof zo eigen gemaakt, dat ze het kunnen toepassen in dagelijkse situatie en kunnen uitleggen aan diegene die het nog niet beheersen.

Door het werken met formatief evalueren merken wij dat onze leerlingen meer betrokken zijn bij hun eigen leerproces, betere leerprestaties behalen en de motivatie voor het volgen van Nederlands les is toegenomen.

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page