top of page

Internationaal baccalaureaat

Bijgewerkt op: 15 mei

Steeds vaker en op veel meer scholen hoor je de term IB gebruikt worden. Wat is IB eigenlijk en waar staat het voor? De afkorting IB staat voor Internationaal Baccalaureaat, maar wat houdt dat nu precies in?


International Baccalaureate onderwijs

De term internationaal baccalaureaat® (IB) staat voor een internationaal onderwijsprogramma dat je voorbereidt op de universiteit. Het IB-diploma is erkend en staat gelijk aan het vwo, het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs. Het IB-onderwijs bestaat uit drie fasen: de primary years, de middle years en het Diploma Programma. Het aanbieden van een totaal IB curriculum gebeurt het meest op internationale scholen en in het Engels, maar inmiddels ook op enkele andere scholen. Dat zijn zowel basisscholen als middelbare scholen, al dan niet met tweetalig onderwijs.

Kenmerken van het IB-programma

Kenmerkend voor het IB-onderwijs is dat verschillende vakken worden geïntegreerd. Zo is er het vak natuurwetenschappen waarbinnen leerlingen kunnen kiezen uit enerzijds biologie, scheikunde of natuurkunde, of anderzijds een geïntegreerde cursus van alle drie de vakken. Binnen het IB-programma is ook veel aandacht voor cultuur, taalverwerving, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.


Primary years-programma (PYP)

Het primary years-programma is voor leerlingen van 4 tot 11 jaar oud. De kinderen leren dat zij zelf belangrijk zijn in hun leerproces. En wat zij zelf kunnen doen voor een goede leefomgeving en een goede toekomst. Met PYP leren de kinderen: wij delen deze wereld. Iedereen heeft recht op een plekje. Iedereen is anders en mag zichzelf zijn. De kinderen leren leven en werken in een multiculturele wereld. Zij worden wereldburgers. De lessen worden veelal binnen een thema aangeboden. Zo komen de onderdelen als woordenschat, zinsbouw, begrijpend lezen, spelling en cultuur aanbod.


Middle years programma (MYP)

Het MYP leert de leerling vaardigheden om een leven lang te leren en bevordert een verantwoordelijke houding die de leerlingen helpt te ontdekken hoe ze hun kennis en vaardigheden kunnen inzetten voor zichzelf, de ander en de wereld. Het MYP stelt leerlingen in staat zich te wijden aan een internationaal bestaande en erkende leercultuur die hen voorbereidt op een snel veranderende en dynamische wereld. Het middle years-programma bereidt leerlingen van 11 tot 16 jaar voor

op het diploma-programma. Het Nederlands kan worden gekozen als Language A (Language and Literature) of Language B (Language Acquisition).


Diploma Programma (DP)

Een IB-diploma wordt door Nederlandse instanties erkend als gelijkwaardig aan het vwo. IB Diploma Programma is het programma voor de laatste twee jaren van het IB-curriculum, voor leerlingen van ongeveer 16-19 jaar oud, vergelijkbaar met de 5e en 6e klas van het voortgezet onderwijs VWO.

Het IBDP Curriculum bestaat uit zes vakgebieden; Language Acquisition, Studies in Language and Literature, Individuals and Societies, Mathematics, The Arts And Science. Een student kiest zes vakken, één vak uit elk van de zes vakgebieden. Er moeten minimaal drie vakken worden gekozen op Higher Level (HL) en drie vakken op Standard Level (SL).

De meeste universiteiten zien het behalen van het IBDP als voldoende bewijs voor een toelating op de desbetreffende universiteit.


Wat biedt World Wide Juf aan

Wij verzorgen persoonlijke NTC, Nederlandse Taal- en Cultuurlessen voor Nederlandse en Vlaamse leerlingen/studenten van 4 tot 19 jaar en voor volwassen vanaf 18 jaar. Zowel het Nederlandse curriculum als het IB curriculum kan worden gevolgd. Ook is er een mogelijkheid om een certificaat Nederlands als vreemde taal te halen, voor inburgering of toelating op een hbo of universiteit.


Onze leerlingen/studenten krijgen gemiddeld één uur per week les van een vaste bevoegde leerkracht/docent. De lessen worden op maat gemaakt waardoor iedere leerling optimaal van ons onderwijs kan profiteren.


Leerlingen kunnen in het IBDP kiezen voor het tweejarige programma ‘Dutch A: Literature SSST (school supported self taught) standard level, wanneer het vak Nederlands niet op de IB-dagschool wordt gegeven.


Onze IB-docenten(tutoren) en studenten hebben wekelijks op een vaste dag en tijd 45, 60 of 75 minuten één-op-één online contact. De Nederlandse lessen kunnen wanneer gewenst onder schooltijd worden geïntegreerd, ook zijn de lessen na schooltijd of in de weekenden mogelijk.


De docenten van World Wide Juf zijn erg flexibel wanneer een les verschoven of ingehaald moet worden. De docenten houden een zogenoemd logboek bij met de wekelijks voortgang, onderhouden het contact met de dagschool en houden de ouders op de hoogte van de ontwikkelingen. De docenten werken nauw samen met de studenten en zijn tussen de wekelijkse lessen door bereikbaar voor vragen.


Het is ons doel om alle leerlingen op niveau te houden met leeftijdsgenoten in Nederland. World Wide Juf biedt de leerlingen de leerstof aan die door Stichting Leerplanontwikkeling (SLO) in de kerndoelen en domeinen van het Nederlands onderwijs zijn vastgelegd en/of zijn vastgesteld door het IBO (International Baccalaureate Organization). Deze organisatie houdt toezicht op de kwaliteit van het onderwijs en de examens.

Heb je interesse in onze Nederlandse lessen voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of het IB Dutch? Neem contact met ons op via het contactformulier, vraag een gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek of vraag een gratis proefles aan om te kunnen ervaren hoe het is om les te volgen via World Wide Juf.


Comments


bottom of page