top of page

Start-up van World Wide Juf; Een online Nederlandse Taal en Cultuur school met privélessen via Skype

Bijgewerkt op: 21 feb. 2019

Als leerkrachten op een Nederlandse basisschool in Den Haag leerden wij elkaar kennen. Op professioneel gebied konden we het direct goed vinden. De samenwerking bleek zelfs dieper te gaan dan alleen op professioneel gebied. Brenda verhuisde naar Argentinië en Arlette bleef in Nederland, toch bleven wij contact houden. Weliswaar via Skype, maar dat maakte de vriendschap en de overleggen over de klassen en de scholen waarbij wij werkzaam waren er niet minder om.


In verschillende landen, met verschillende problematiek, maar met dezelfde visie op het onderwijs. Het verloop op NTC scholen is hoog. Hoe kan de schoolloopbaan van leerlingen die (veel) verhuizen gegarandeerd worden? Dat was een vraag waar wij vaak tegenaan liepen. Vooral in het buitenland zijn niet overal NTC-scholen. Wij merkten dat de vraag bij ouders groeide en dat expatkinderen die terugkwamen na een verblijf in het buitenland vaak een taalachterstand in het Nederlands hadden opgelopen.

Om leerlingen te helpen hun Nederlandse taal in het buitenland op niveau te houden, hebben wij in het jaar 2014 Stichting World Wide Juf opgericht; persoonlijk onderwijs op afstand via audiovisuele media voor Nederlandse en Vlaamse kinderen die woonachtig zijn in het buitenland. De vraag vanuit het werkveld was erg hoog en World Wide Juf groeide snel. We kregen vragen van over de hele wereld; de volgende uitdaging was geboren. ‘Hoe kunnen we alle leerlingen, voorzien in hun behoefde van onderwijs?’ Door gediplomeerde leerkrachten die woonachtig zijn over de hele wereld, kunnen we nu bij World Wide Juf 24/7 lesgeven. Binnen korte tijd behoort World Wide Juf bij de 3 grootste afstandsonderwijsscholen.


Ouders en leerlingen vertellen enthousiast over World Wide Juf en daardoor groeien we nog steeds door. Trots zijn wij op ‘onze’ leerkrachten en de leerlingen die zich naast hun dagschool ook nog inzetten voor hun Nederlandse lessen. Dankbaar zijn wij voor het vertrouwen dat de ouders in ons hebben en dat zij World Wide Juf promoten.


Dank jullie wel!

Brenda en Arlette Directie World Wide Juf

132 weergaven

Comments


bottom of page